Polityka prywatności

§ 1
Niniejsza Polityka przedstawia podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych użytkownika strony: www.bodpol24.pl (zwanej dalej Stroną). Zaznajamiając się z Polityką prywatności, użytkownik zasięgnie informacji o tym, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane osobowe są zbierane przez Stronę, w jakich celach są wykorzystywane oraz w jaki sposób są chronione.
§ 2
Pojęcie „Użytkownik” oznacza osobę odwiedzającą stronę internetową www.jaset.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Stroną”.
§ 3
Administrator danych: BOD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Plebańskiej 86, 21-500 Wólka Plebańska, o numerze NIP: 5372666554, REGON: 522393403
Administrator może ujawnić przetwarzane dane osobowe Użytkownika innemu podmiotowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
1) poczty e-mail: kontakt@jaset.pl
2) korespondencyjnie na adres: BOD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Plebańskiej 86, 21-500 Wólka Plebańska
§ 4
Użytkownik w celu skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony, w tym założenia konta użytkownika, powinien wypełnić odpowiedni formularz, który wymaga podania określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia przez użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym założenia konta użytkownika. Użytkownicy mogą również, kontaktować się z BOD POL korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie, takich jak adres e-mail czy adres korespondencyjny. Taka komunikacja będzie również zawierać dane osobowe, takie jak adresy e-mail. Wszelkie dane osobowe wprowadzone przez użytkownika w formularzu lub podane podczas kontaktu z BOD POL są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzanie osób fizycznych Ochrona osób fizycznych w zakresie danych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
§ 5
Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty umożliwiające hosting Strony, pilnujące jego bezpieczeństwa, agencje marketingowe, dostarczyciele narzędzi do analityki ruchu na Stronie oraz prowadzenia marketingu, urzędy oraz organy wykonujące władzę publiczną, podmioty odpowiedzialne za prowadzenie korespondencji w imieniu BOD POL, obsługa infolinii, dostawcy powiadomień sms, mms, email, newsletter oraz dostawcy usług.
§ 6
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom przysługują następujące prawa:
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnej formie w dowolnym momencie, chyba że przetwarzanie Twoich danych ma na celu wykonanie umowy przez administratora, wywiązanie się przez administratora z obowiązku prawnego wobec organu państwowego lub wyegzekwowanie prawnie uzasadniony interes administratora.
Prawo do złożenia zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony
Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
§ 7
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika i wykorzystuje je w celu i zakresie:
Konieczności udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązania sprawy opisanej BODPOL podczas kontaktu Użytkownika.
Konieczności zawarcia umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną, co obejmuje również założenie konta na Stronie
Marketingowym, mającym na celu promocję BOD POL oraz oferowanych przez spółkę towarów i usług, ale także ulepszania newsletterów, sms, mmsów, reklam marketingowych, poprzez dokonywanie analizy określającej czy Użytkownik zapoznaje się z ich treścią, które treści są dla niego interesujące oraz dopasowania treści do zainteresować Użytkownika.
W celu umożliwienia Klientowi wystawienia opinii o produkcie na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z możliwością komentowania zawartości strony internetowej.
W celach statystycznych, analitycznych oraz w celu monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na bazie realizacji prawnie określonego pożytku Administratora, który jest związany z odpowiednim działaniem oraz funkcjonowaniem Strony, oraz prowadzeniem analizy ruchu. Wyrażając zgodę na stosowanie plików cookie do celów marketingowych oraz korzystając z naszych stron internetowych, możemy prezentować spersonalizowane treści na podstawie informacji, jakie zebraliśmy na temat użytkownika oraz tego, w jaki sposób został nawiązany z nami kontakt.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawne uzasadnienie związane jest z interesem administratora, obejmuje prowadzenie marketingu, w tym wysyłanie treści poprzez newsletter, sms, mms, poprzez dokonywanie analizy określającej czy Użytkownik zapoznaje się z ich treścią, które treści są dla niego interesujące, dopasowania treści do zainteresować Użytkownika oraz udzielenie odpowiedzi na wiadomość i rozwiązanie opisanej przez Użytkownika sprawy. Dane będziemy przetwarzać w zakresie:
W momencie przesłania wiadomości drogą mailową bądź przy użyciu formularza, będziemy przetwarzać dane zawarte w treści. W ten sposób dane przekazywane są dobrowolnie. Klient ma prawo zwrócić się do nas z prośbą o ich usunięcie w każdej chwili.
Zapisując się do newslettera, będziemy przetwarzać wskazany adres e-mail. Zapis do newslettera jest dobrowolny, w każdej chwili można z niego zrezygnować.
W przypadku założenia konta użytkownika będziemy przetwarzać dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. Dane obejmują: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres użytkownika, hasło i aktywności na profilu. Dane są wymagane podczas założenia konta użytkownika.
W momencie dokonania zamówienia będziemy przetwarzać dane wskazane w formularzu zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane do faktury, dane do wysyłki, dane o płatności.
Dane będą przechowywane przez okres:
W przypadku wysyłki korespondencji bądź zapytania drogą mailową będziemy przechowywać dane nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji.
W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytania lub kwestie opisane przez Użytkownika w celu udzielenia pomocy lub porady będziemy przechowywać dane nie dłużej niż przez 3 lata od daty przekazania odpowiedzi.
W przypadku przesyłania newslettera będziemy przechowywać adres e-mail w czasie, w jakim newsletter jest wysyłany. W przypadku rezygnacji z subskrypcji newslettera, adres e-mail zostanie usunięty.
W przypadku zakładania konta użytkownika, dane będą przechowywane do momentu usunięcia konta przez użytkownika lub przez Administratora, bądź przez okres niezbędny do realizacji celu związanych z prowadzeniem Strony.
W przypadku dokonywania zamówienia, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej wyłącznie wówczas, gdy zagwarantowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia wynikające z przepisów RODO. Oznacza to, że dane będą przekazywane tylko do państw, które zapewniają poziom ochrony danych odpowiedni do wymaganego w Polsce lub po uzyskaniu zgody użytkownika.

Doskonały klimat, wyjątkowy komfort.

Stroną opiekuje się TypowyInformatyk.pl

Rekuperacja

Rekuperacja Biała Podlaska

Rekuperacja Terespol

Rekuperacja Janów Podlaski

Rekuperacja Radzyń Podlaski

Rekuperacja Siedlce

Klimatyzacja

Klimatyzacja Biała Podlaska

Klimatyzacja Terespol

Klimatyzacja Janów Podlaski

Klimatyzacja Radzyń Podlaski

Klimatyzacja Siedlce

Pozostańmy w kontakcie

Dziękujemy za subskrypcje! Błąd subskrypcji.